Siirry suoraan sisältöön

Mikä EU:n green deal on?

19.4.2022

Voihan green deal! Se mahdollistaa meille paljon asioita, jos vaan osaamme ottaa hyödyn irti. Mitä green dealilla tarkoitetaan ja miten yritykset voivat siitä hyötyä? EU:n green dealissa kyse on vihreän kasvun strategiasta.

Kaikki suomalaiset toimialat ja yritykset tulevat olemaan mukana vihreässä siirtymässä. EU:n green deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen vastaamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Green deal -sopimukset tuovat yhteen ne tahot, joilla on keskeinen rooli toivottavan muutoksen aikaansaamiseksi. Kyse on perimmiltään kumppanuuksista, joilla on yhteinen tavoite. Kumppanuuksien avulla pystymme tekemään vaikuttavia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuja, jotka turvaavat hyvinvointimme sekä työpaikat myös tulevaisuudessa. Kun ilmastopolitiikkaa tehdään markkinaehtoisesti, myös kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Jokainen green deal -sopimus on kansallinen ja vapaaehtoinen. Tässä on selkeä ero jäsenvaltioita velvoittaviin EU -direktiiveihin. Sopimusmalli tarjoaakin uudenlaisen lähestymistavan valtion ja muiden toimijoiden yhteistyölle.

Rahoituksen osalta se tarkoittaa sitä, että EU:ssa painopiste siirtyy ilmastorahoitukseen. Päästötavoitteet vaativatkin laajamittaisia investointeja uusien vähähiilisten ratkaisujen synnyttämiseksi. Lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokannusteita tullaan tarvitsemaan nykyistä enemmän.

Suomessa green deal -sopimuksia on laadittu mm. muovikassien vähentämisen osalta, autoalalla, öljyjätehuollossa, purkujätteissä ja rakentamisen muovien käytössä.

Yksittäinen yritys voi sitoutua tavoitteisiin sitoumus2050.fi -sivustolla. Siellä yritys määrittelee omat tavoitteensa ja toimenpiteensä toimialansa mukaisesti. Sivustolta löytyy myös kaikki tehdyt green deal -sitoumukset ja -sopimukset. Sitoutumalla tavoitteisiin yritys voi olla alansa edelläkävijä ja viitoittaa tietä koko toimialalle. Paluuta entiseen ei ole. Ne yritykset, jotka eivät ole mukana vihreässä siirtymässä eivät tulevaisuudessa pysty toimimaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yritys lähtee pohtimaan omia toimenpiteitään, sitä parempi kilpailuetu on mahdollista saavuttaa. Jos muutokset tehdään vasta lain pakottamina, silloin kaikki muutkin ovat mukana.

Keskustelua Eu:n green deal -sopimusten mahdollisuuksista Suomen elinkeinoelämälle yhdessä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kanssa.

Kuva Sampo Manninen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *