Siirry suoraan sisältöön

Mihin menet kierrätysala?

Kohti kiertotaloutta!

Kierrätysala on ollut perinteisesti tapa hallita jätettä ja hyödyntää joitakin materiaaleja uudelleen. Kuitenkin viime vuosina on käynyt yhä selvemmäksi, että kierrätys on vain yksi osa suurempaa murrosta kohti kiertotaloutta. Kiertotalous on käsite, joka on viime vuosina noussut voimakkaasti keskusteluun niin ympäristötietoisissa piireissä kuin liike-elämässäkin. Se edustaa uudenlaista tapaa ajatella resurssien hyödyntämistä ja taloudellista toimintaa, ja sen potentiaali on valtava. Ellen MacArthur, brittiläinen purjehduslegenda ja säätiönsä kautta kiertotaloutta edistävä vaikuttaja, on ollut yksi keskeisistä hahmoista tämän ajattelutavan levittämisessä.

Helsingissä hiljattain järjestetty KPMG:n Strategy Forum toimi areenana Ellen MacArthurin puheelle, joka välittyi etäyhteyden avulla kuulijakunnalle. McArthurin esitys loi katsauksen siihen, missä kiertotalous tällä hetkellä seisoo ja mihin suuntaan se voi kehittyä.

Kiertotalous ja ympäristövaikutukset

Kiertotalouden edistäminen pyrkii vähentämään resurssien tuhlausta ja jätteen määrää, mikä vaikuttaa myönteisesti ympäristöön. Vähentyneet päästöt ja luonnonvarojen säästö ovat keskeisiä ympäristöhyötyjä. Tämä muutos on välttämätön planeettamme tulevaisuuden kannalta. Pelkkä materiaalien kierrätys ei kuitenkaan enää riitä, vaan jätteet tulisi nähdä uusina raaka-aineina ja niille tulisi alati hakea uusia käyttömahdollisuuksia.

Kiertotalous ja taloudelliset vaikutukset

Yritykset, jotka omaksuvat kiertotalousmallit, voivat saavuttaa kilpailuetua ja kestävää kasvua. Samalla voi syntyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten kierrätysraaka-aineiden tuotanto ja uudelleenkäytön palvelut. Kiertotalous ei ole pelkästään ympäristöasia, vaan se voi olla myös taloudellinen mahdollisuus.

Kiertotalous ja työllisyys

Kiertotalous muuttaa työtä! Kiertotalouden edistäminen voi lisätä työpaikkoja erityisesti kierrätykseen ja kestävään tuotesuunnitteluun liittyvillä aloilla. Uusia työpaikkoja syntyy kiertotalouden eri osa-alueille, ja tämä voi tukea taloudellista kasvua. Rooman klubin selvityksen mukaan kiertotaloudella voidaan luoda Suomeen 75 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. OECD on puolestaan arvioinut, että siirtyminen resurssitehokkaaseen kiertotalouteen loisi 1,8 miljoonaa uutta työpaikkaa maailmaan vuoteen 2040 mennessä. On toki pidettävä mielessä, että työpaikkapotentiaalin määrittelemisessä esiintyy vaihteluita toimenpiteistä ja sektoreista riippuen.

Kiertotalous ja teollisuuden muutos

Perinteiset teollisuudenalat, kuten valmistus ja energia, saattavat kohdata merkittäviä muutoksia sopeutuessaan kiertotalouden vaatimuksiin. Tämä saattaa vaatia investointeja uusiin teknologioihin ja toimintatapoihin, mutta samalla se avaa mahdollisuuden kestävämpään ja pitkäjänteisempään liiketoimintaan.

Kiertotalous ja sidosryhmät

Kiertotalouden edistäminen edellyttää yhteistyötä yritysten, kuntien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä. Tämä vaikuttaa yhteistyön ja kumppanuuksien merkityksen kasvuun. Yhteiset ponnistelut voivat edistää kiertotalouden periaatteiden laajempaa omaksumista.

Kiertotalous ja lainsäädäntö

Kiertotalouden edistäminen saattaa johtaa uuteen lainsäädäntöön ja säädöksiin, jotka ohjaavat yritysten toimintaa ja kannustavat kiertotalouden periaatteiden noudattamiseen. Lainsäädännön rooli on keskeinen kiertotalouden edistämisessä ja sen tukemisessa.

Yhteenveto

Kiertotalous tarjoaa mahdollisuuden kehittää uudenlainen, kestävä talousmalli, joka ei perustu rajattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ellen McArthurin esitys Helsingissä korosti, että muutos on väistämätön ja sen on koskettava kaikkia yhteiskunnan osa-alueita.

Kiertotalous ei ole pelkästään ympäristöasia, vaan se on myös taloudellinen ja sosiaalinen kysymys. Se voi tuoda mukanaan uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, mutta se edellyttää yhteistyötä, muutosta ja uudenlaista ajattelua kaikilta toimijoilta.

Kiertotalous ei ole utopia, se on tulevaisuus. Sen suuntaan kannattaa kulkea, ja se tarjoaa meille mahdollisuuden luoda kestävämpi ja vauraampi maailma kaikille. Kierrätysalan toimijoiden, kiertotalouden keskeisinä operaattoreita, on ymmärrettävä tämän muutoksen merkitys ja otettava se huomioon omissa liiketoimintastrategioissaan.

Kiertotalous ei ole vain kehityksen vaihe kierrätysalalla, vaan se on laajempi visio tulevaisuuden taloudesta, joka kunnioittaa ympäristöä ja luo kestävää vaurautta kaikille. Ellen McArthurin sanoin: ”Kyseessä on hyvin monimutkainen yhtälö, josta ei voi sulkea ketään pois.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *