Siirry suoraan sisältöön

Kestävyysraportointi tulee ryminällä

Nopeammin kuin pian kestävyysraportointi tulee koskettamaan isojen yrityksien lisäksi pk-yrityksiä.

Tietoisuus kestävän kehityksen merkityksestä ja vastuullisuudesta on kasvanut merkittävästi, ja tämä heijastuu myös osakeyhtiöiden toimintaan ja vaatimuksiin. Tulevaisuudessa kestävyysraportointi tulee olemaan entistä tärkeämpää, ja se vaikuttaa paitsi suuriin pörssiyhtiöihin myös niiden alihankkijoihin ja koko toimitusketjuun. Se tulee väistämättä muuttamaan yrityksien johtamista ja raportointia. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan osakeyhtiöiden kestävyysraportointivaatimuksia sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaan.

Trendit kestävyysraportoinnissa

Vastuullisuusraportoinnin laajeneminen: Yksi keskeinen trendi kestävyysraportoinnissa on vastuullisuusraportoinnin laajeneminen koko toimitusketjuun. Pörssiyhtiöt eivät enää tyydy pelkkään omien kestävyysraporttien laatimiseen, vaan ne tulevat vaatimaan myös alihankkijoitaan tekemään vastuullisuusraportointia. Tämä tarkoittaa, että yritysten on seurattava ja raportoitava vastuullisuusnäkökohtia koko ”vastuuketjussa”, mikä voi ulottua esimerkiksi raaka-aineiden tuottajista logistiikkakumppaneihin.

EU:n selkeä tahtotila: Euroopan unionilla on selkeä tahto velvoittaa yritykset raportoimaan kestävyystiedot. Aluksi suuret pörssiyhtiöt ovat raportoinnin eturintamassa, mutta EU:n pyrkimyksenä on saada myös pienet ja keskisuuret yritykset mukaan kestävyysraportoinnin piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on valmistauduttava noudattamaan tulevia sääntelyvaatimuksia.

On tärkeää ymmärtää, että sääntelyvaatimukset eivät ole pelkkä rasite yrityksille. Ne voivat myös tuoda merkittävän kilpailuedun niille, jotka pystyvät täyttämään ne asianmukaisesti. Yritykset, jotka ovat edelläkävijöitä kestävyysraportoinnissa ja varmentamisessa, voivat houkutella vastuullisuusnäkökohdat huomioon ottavia sijoittajia ja asiakkaita.

Haasteena kestävyysraportoinnin ”aitouden” varmentaminen

Tietojen aitous: Yksi keskeinen kysymys kestävyysraportoinnissa on tietojen aitous. Kuinka voimme varmistaa, että yritysten raportoimat tiedot ovat totuudenmukaisia ja luotettavia? Tämä on tärkeä kysymys niin sijoittajille kuin sidosryhmillekin.

Standardointi: Kestävyysraportoinnin varmentamisessa standardointi voi olla avainasemassa. Kuten tilintarkastuksessa on kansainväliset standardit, myös kestävyysraportoinnissa voisi olla omat standardinsa, jotka määrittelevät, miten raportointi tulisi tehdä ja miten se tulee varmentaa. Tällainen standardointi parantaisi vertailtavuutta ja auttaisi varmistamaan aitouden.

Kestävyysraportoinnin käytäntöönpano

CSRD ja aikataulu: Kestävyysraportointi on saanut EU:ssa vauhtia Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) -direktiivistä. Tämä direktiivi astui voimaan tammikuussa 2023 ja sen myötä kestävyysraportointi toteutuu portaittain neljässä vaiheessa vuosina 2025-2029. Tämä aikataulu antaa yrityksille aikaa valmistautua raportointivaatimuksiin.

Vuonna 2025: Direktiivin mukaan vuonna 2025 yritysten tulee raportoida tilivuotta 2024 koskevat kestävyystiedot, mikäli ne ovat jo aiemmin olleet velvollisia raportoimaan muita kuin taloudellisia tietoja direktiivin mukaisesti. Tämä vaihe kohdistuu siis ensisijaisesti suurempiin yrityksiin ja niiden alihankkijoihin.

Vuonna 2026: Vuonna 2026 suurten yritysten, joille ei aiemmin ole sovellettu muita kuin taloudellisia tietoja koskevaa direktiiviä, odotetaan alkavan raportoida tilivuotta 2025 koskevat kestävyystiedot. Tämä vaihe laajentaa direktiivin soveltamisalaa suurempiin yrityksiin.

Vuonna 2027: Vuonna 2027 pörssinoteerattujen pk-yritysten, pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten luottolaitosten sekä vakuutusalan kytkösyritysten odotetaan raportoivan tilivuotta 2026 koskevat kestävyystiedot. Tämä vaihe ulottuu pienempiin yrityksiin ja finanssialan toimijoihin.

Vuonna 2029: Vuonna 2029 kolmansien maiden yritykset, joiden nettoliikevaihto EU:ssa on yli 150 miljoonaa euroa ja joilla on EU:ssa vähintään yksi tytäryhtiö tai sivuliike, joka ylittää tietyt kynnysarvot, odotetaan raportoivan tilivuotta 2028 koskevat kestävyystiedot. Tämä vaihe laajentaa direktiivin soveltamisalaa koskemaan myös EU:n ulkopuolelta tulevia yrityksiä.

Sisältö ja varmentaminen: Kestävyystiedot tulee integroida osaksi yrityksen toimintakertomusta, ja taloudelliset ja kestävyystiedot tullaan asettamaan samalle viivalle. Kestävyystietojen varmentamiseen tulee osaksi käyttöön kestävyysraportointitarkastajia (KRT). KRT-tutkinto täydentää HT-tutkintoa ja varmistaa, että tarkastajilla on tarvittava osaaminen kestävyysraportoinnin arvioimiseen.

Rajoitettu varmuusperiaate: Kestävyysraportit tarkastetaan rajoitetun varmuuden periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa, että varmentajat eivät välttämättä tarkasta kaikkia tietoja yhtä tarkasti kuin tilintarkastuksessa, mutta he arvioivat niitä riittävän varmaksi perustan muodostamiseksi yrityksen kestävyystiedoista.

Kestävyysraportointivaatimukset tulevat olemaan olennainen osa tulevaisuuden liiketoimintaa. Yritysten on hyvä olla ajoissa valmistautuneita näihin vaatimuksiin, sillä ne voivat paitsi auttaa ympäristöä ja yhteiskuntaa myös luoda kilpailuetua ja lisätä sijoittajien luottamusta. Kestävyys ei ole enää pelkkä trendi – se on liiketoiminnan tulevaisuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *