Siirry suoraan sisältöön

Blogi

Kestävyysraportointi

Mitä se tarkoittaa? Kestävyysraportoinnin keskiössä ovat kaksi keskeistä käsitettä: CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) ja ESG (Environmental, Social, and Governance). Nämä muokkaavat tapaa, jolla yritykset raportoivat kestävyyteen liittyvistä toimistaan. Merkittävä ero CSRD:n ja ESG:n välillä on siinä, että CSRD on lakisääteinen vaatimus EU:ssa, kun taas… Lue lisää »Kestävyysraportointi

Tekoälyn aika kierrätysteollisuudessa

Nyt voimme vielä huvittua ChatGPT:n vastauksista, mutta muutaman vuoden kuluttua käytössämme on teknologia, joka avaa meille ekspotentiaaliset mahdolliset liiketoiminnan kehittämiselle. Olen seurannut tiiviisti teknologisen kehityksen ja erityisesti tekoälyn alueella tapahtuvaa kasvua. Ymmärrän, että tekoälyn aikakausi kierrätysteollisuudessa tahi muissa liiketoiminnoissa ei ole enää pelkkä tulevaisuuden visio,… Lue lisää »Tekoälyn aika kierrätysteollisuudessa

Kiertotalous – mahdollisuudesta välttämättömyydeksi

Kolumnini kiertotalouden välttämättömyydestä julkaistiin ensimmäisenä www.kierratysteollisuus.fi -sivustolla sekä heidän eri kanavissaan. Mitä ajatuksia kirjoitukseni sinussa herättää? Teknologian kehitys on nopeampaa kuin regulaatio, ja tämä antaa mahdollisuuden olla edelläkävijä markkinoilla, joilla kiertotalous ei ole enää vaihtoehto, vaan välttämättömyys. Yritysten on tarjottava palveluita ja teknologioita, jotka houkuttelevat… Lue lisää »Kiertotalous – mahdollisuudesta välttämättömyydeksi

Mihin menet kierrätysala?

Kiertotalous ei ole vain kehityksen vaihe kierrätysalalla, vaan se on laajempi visio tulevaisuuden taloudesta, joka kunnioittaa ympäristöä ja luo kestävää vaurautta kaikille.

Kestävyysraportointi tulee ryminällä

On tärkeää ymmärtää, että sääntelyvaatimukset eivät ole pelkkä rasite yrityksille. Ne voivat myös tuoda merkittävän kilpailuedun niille, jotka pystyvät täyttämään ne asianmukaisesti. Yritykset, jotka ovat edelläkävijöitä kestävyysraportoinnissa ja varmentamisessa, voivat houkutella vastuullisuusnäkökohdat huomioon ottavia sijoittajia ja asiakkaita.

Onko yrityksillä vastuuta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemissa?

Yritysten vastuu yltää yhteiskunnallisiin kysymyksiin kuten ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjuntaan ja resurssien kestävään käyttöön. Edellisessä blogissani käsittelin kiertotaloutta ja sen vaikutuksia yrityksiin. Seuraavaksi syvennyn yritysten mahdollisuuksiin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina. On selvää, että yhteiskunnallisten haasteiden kohtaaminen ei ole enää valinta vaan välttämättömyys. Kiertotalous on nostettu ansaitusti keskusteluun,… Lue lisää »Onko yrityksillä vastuuta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemissa?

Tervetuloa kiertotalouden vallankumoukseen

22.5.2023 Kirjoitus on julkaistu ensimmäisenä Tampereen Kauppakamarin verkkolehdessä Tervetuloa kiertotalouden vallankumoukseen | Tampereen kauppakamarilehti Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään minimoimaan jätteen määrää ja hyödyntämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia resursseja. Tämä on ratkaisevaa yritysten tulevaisuuden kilpailukyvylle. Aiotteko te osallistua kestävään muutokseen kehittämällä yrityksenne liiketoimintaa kohti… Lue lisää »Tervetuloa kiertotalouden vallankumoukseen

Oletko mukana alustataloudessa?

30.3.2023 Viimeisten vuosien aikana alustatalous on noussut yhdeksi merkittävimmistä talouden alueista. Tämä käsite tarkoittaa sitä, että yritykset toimivat alustan roolissa, jonka kautta he välittävät tavaroita tai palveluita kuluttajille tai muille yrityksille. Tunnettuja esimerkkejä alustoista ovat Uber, Airbnb ja Amazon. Alustatalouden menestyksen kulmakivi on sen kyky… Lue lisää »Oletko mukana alustataloudessa?

Intohimona nelipäiväinen työviikko

26.2.2023 Viime päivinä käytyä keskustelua nelipäiväisestä työviikosta voisi kuvata yhdellä sanalla: vaihtoehdottomuus. Vaihtoehdottomuus vaivaa meitä suomalaisia monessa muussakin asiassa. Mutta nyt puhutaan työajan lyhentämisestä. Onko se mahdollista ja jos on, niin miten? Muistatteko vielä, mikä oli Henry Fordin työvoimapolitiikka? Hän maksoi työntekijöilleen tuplasti enemmän kuin… Lue lisää »Intohimona nelipäiväinen työviikko