Tutustutaanko?

Intohimona parempi suomalainen työelämä! Haluatko minut sparraamaan tai puhumaan tilaisuuteenne? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää. Vahvuusalueeni ovat erityisesti ekosysteemit ja erilaisissa arvoketjuissa toimiminen, strategiatyöskentely ja strategiaprosessien läpivienti, johtaminen, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, yrityskulttuurin rakentaminen sekä myynnin johtaminen. Näissä kaikessa läpileikkaavana teemana kestävän kehitys.

Tarinani

Hei, olen Maria! Olen sastamalalainen neljän lapsen äiti, vaimo, ystävä, yrityscoach, sijoittaja-yrittäjä. Tutkin elämää uteliaani ja haluan oppia koko ajan uutta!

Olen elämäni aikana saanut kehittyä erilaisissa työtehtävissä sekä kouluttautua monipuolisesti. Mennyt vuosi 2021 on tuonut jälleen uusia tuulia, kun kevättalvella kirjoitin työsopimuksen Hämeen liittoon. Olen innoissani ottanut vastaan uuden työni ja sen tuomat kehittymismahdollisuudet. Saan tehdä yhteistyötä maakunnan veturiyrityksien kanssa, yhdistäen julkisen sektorin, tutkimuksen ja yrityselämän yhteen innovaatioekosysteemeiksi. Ekosysteeminen työskentelytapa tulee tulevien vuosien aikana lisääntymään huimasti. Osaaminen on pirstaleisempaa kuin aiemmin, mutta toisaalta moninaiselle ja monipuoliselle osaamiselle on suuri tarve. Tämän ristiriidan ratkaisee ekosysteemit. Ekosysteemit rakentuvat keskinäisiin riippuvuussuhteisiin, joissa ikäänkuin linkitetään ravintoverkostot yhteen. Näin ravintoverkoston osaset pysyvät elossa toinen toisaan ruokkien.

Tätä ennen toimin operatiivisena johtajana teollisuuden alan yrityksessä ja usean vuoden ajan kansainvälisessä konsernissa rahoitusalan liiketoimintajohtajana sekä seudullisen elinkeinoyhtiön toimitusjohtajana. Oppeja työelämään olen pyrkinyt saamaan itseäni viisaammilta, sillä elämä on jatkuvaa uuden oppimista. Tuoreimmat opiskeluni olen suorittanut Tampereen Yliopistossa, jossa olen lukenut pääaineina vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa, sivuaineena johtamista. Luonnollisesti julkisella puolella työskentely on innostanut myös hallintotieteisiin, joten on tullut sitäkin tieteenalaa muutaman kurssin verran opiskeltua. Opinnot ovat antaneet minulle laajan tieteellisen perustan ja osaamisen käytännön työelämään vietäväksi.

Olen työskennellyt useamman eri yrityksen sekä kolmannen sektorin yhdistyksien hallituksissa ja johtoryhmissä. Tämä on antanut laajaa näkökulmaa siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi. Tällä hetkellä toimin mm. Sastamalan Osuuspankin hallituksen jäsenenä, vuokrataloyhtiön hallituksen puheenjohtajana sekä SASKY koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä.

Minkälaiset arvot minua ohjaavat?

Minulle tärkeitä arvoja on inhimillisyys, rehellisyys, yritteliäisyys ja avoin vuorovaikutus. Nämä arvot pätevät sekä työssä että vapaa-ajalla. Yritysvalmennukseni perustuvat avoimeen vuorovaikutukseen, joka mahdollistaa myös tuloksien syntymisen. Vain yhdessä rakentamalla pystymme luomaan parempaa huomista.

Koke

Vahvuuteni

Minkälaisten haasteiden parissa voin tarjota sinulle lisäarvoa?

Olen saanut toimia vuosien kuluessa hyvin erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ratkoen ja yksinkertaistaen asioita suunnittelusta toimintaan. Mikäli minulla ei ole ydinosaamista ratkaista juuri sinun tarvettasi, laajan yhteistyökumppaniverkostoni avulla löydämme varmasti sinulle sopivimman ratkaisun.

Erityistä intohimoa ja asioille syttymistä tunnen, kun pääsen mukaan yrityksien strategiaprosesseihin ja yrityskulttuurin kehittämiseen. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä, sillä ”yrityskulttuuri syö strategioita aamupalakseen”. Asiakasyrityksien projektit voivat kestää muutamasta päivästä usean kuukauden mittaisiin kehitysprojekteihin. Haluan, että minulla on myös aina viimeisin tutkimustietoa ja osaaminen käytössäni, minkä vuoksi opiskelen edelleen aktiivisesti Tampereen Yliopistossa. Vaikka pääaineinani ovatkin olleet vero-oikeutta ja yritysjuridiikkaa, ne tuovat minusta lisäarvoa hyvinkin paljon, kun halutaan muuttaa tai kehittä yrityksen johtamisprosesseja. Hyvin usein kyseeseen tulee myös se, miten asioihin tulee suhtautua juridisesti tai miten esimerkiksi yrityksen verotukseen liittyvät kysymykset liittyvät siihen, minkälaisia valintoja teemme.

Minkälainen on yrityksesi strategiaprosessi?

Yrityksien strategiat ja strategiaprosessi on yksi vahvuuksistani. Kukaan ei yksin pysty täydellisesti arvioimaan ja haarukoimaan liiketoimintaympäristöään. Mukaan tarvitaan erilaisia näkemyksiä, ihmisiä, näkökulmia ja osaamista. Sekä iso että pieni yritys tarvitsee strategiaa. Mitä pienempi yritys, sitä useammin strategia on yrittäjäomistajan pään sisällä. Mutta jos yritys mielii kasvua, tarvitsee siihen kasvurahoitusta ja kumppaneita, tulee yrityksellä olla myös tarkasti mietitty strategia. Siksi usein on järkevää käyttää strategiaprosessin yhteydessä myös ulkopuolisia osaajia. Näin toimivat myös pörssiyhtiöt, esimerkkinä Suomen lähihistoriassa ehkä onnistunein strategiamuutoksen tehnyt yritys, Neste. Nesteen suunnanmuutoksessa käytettiin myös strategiakonsulttien apua. ”Konsultteja ei tarvittu niinkään päätöksessä mennä uusiutuvaan bisnekseen vaan siinä, miten se tehdään. Päätös piti koko ajan sisällään erilaisia valintoja”, kertoo Jorma Eloranta Fakta -lehdessä. Eloranta toimi muutosprosessia Nesteen hallituksen puheenjohtajana.

Strategiaprosessi vie aikaa ja rahaa yrityksiltä. Mutta vielä enemmän aikaa ja rahaa kuluu, jos strategiaa ei ole tai sitä ei eletä todeksi. Toisin sanoen yrityskulttuuri ei silloin ole sellainen, joka mahdollistaisi strategian toteutumisen. Minulle on tärkeää yrityksien strategiaprossin yhteydessä tehdä sitä käsi kädessä yrityksen kulttuurin kanssa. Yrityksien on hyvä varmistaa myös ulkopuolisen tuen avulla ”ristiinpölytystä” ja varmistaa sitä kautta strategiaprosessin sujuminen ja ennen kaikkea sen toimeenpano.

Hyvän strategiaprosessin lopputulema on yksinkertaistettu dokumentti, joka on helposti ymmärrettävä. Viestinnän tulee koko ajan osa prosessia. Strategiaprosessiin kuuluu tavallisesti viisi keskeistä työjaksoa (Onnistu Strategiassa, 2010):

  1. Strategisten tietojen keruu ja analysointi
  2. Strategian määrittelyvaihe
  3. Strategisten projektien suunnitteluvaihe
  4. Strategian toteutusvaihe
  5. Strategian seurannan, arvioinnin ja päivityksen vaihe

Strategiaprosessi ei siis lopu yksinkertaistetun dokumentin lopputulemana, vaan strategian onnistumista tulee myös seurata ja mitata. Mittareissa on hyvä huomioida yleissääntö ”sitä saa, mitä mittaa”. Operatiivisen toiminnan suorituskyvystä tulee olla jatkuvat tuntuma siitä, missä mennään. Yksiselitteistä oikeaa vastausta siihen, mikä on strategiaa ja mikä operatiivista toimintaa tai mikä on strategiaa ja mikä ei ole, ei ole olemassa. Strategian luonteenomaisuus vaihtelee yrityksen, asetelman ja tilanteen mukaan.

person holding blue and clear ballpoint pen

”Jokainen hetki bisneksessä tapahtuu vain kerran.
Seuraava Bill Gates ei rakenna käyttöjärjestelmää.
Seuraava Larry Page tai Sergey Brin ei tee hakukonetta.
Ja seuraava Mark Zuckerberg ei luo sosiaalista mediaa.
Jos kopioit noita tyyppejä, et ole oppinut heiltä.
Elleivät yritykset sijoita siihen vaikeaan tehtävään,
joka on uuden luominen, ne tulevat epäonnistumaan
tulevaisuudessa täysin riippumatta siitä, miten suurta
tulosta ne tekevät tänään. Mitä tapahtuu, kun olemme

saavuttaneet kaiken, mikä on saavutettavissa vain
hiomalla vanhoja, perimiämme liiketoimintoja?”


– PayPalin perustaja Peter Thiel kirjassa Zero to One (2014)

Haluatko jutella aiheesta lisää?

Tehokas

Hoidan työni aina tehokkaasti. Yhteistyökumppaneiden yksi käytetyin adjektiivi minua kuvaillessa on ”tehokas”.

100 % sitoutuminen

Sitoudun 100 %:sti projekteihin, joita lähden viemään eteenpäin yhdessä asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. .

Korkea osaaminen

Jatkuva oppiminen, itsensä kehittäminen sekä inhimillisen pääoman kasvattaminen ovat punainen lankani, millä ylläpidän osaamistani. 

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssani?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.

Myllärinä, tuomaristossa @kasvuopen
Yle Uutisten haastateltavana.
Rakentamassa Suomen parhaita työpaikkoja.